ORGANIZATORZY

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa

18 LISTOPADA 2017

9:00 - 16:00


PRZEBIEG CIĄŻY A ZDROWIE MATKI

UWARUNKOWANIA MEDYCZNE I PRAWNE

ZAPROSZENIE
Relacja, która łączy matkę z jej nienarodzonym dzieckiem posiada charakter unikalny i nakazuje weryfikację obiegowych mniemań antropologicznych. To niezwykłe połączenie dwóch odrębnych osób nakazuje na nowo spojrzeć na autonomię człowieka, którą współczesna kultura czyni centralną kategorią życia społecznego.


Aktualne wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że zdrowie kobiety wpływa na rozwój jej rozwijającego się dziecka, ale też przebieg ciąży ma również istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu matki, także po jej zakończeniu. Jednocześnie zdrowie kobiety, zwłaszcza jej zdrowie prokreacyjne, staje się współcześnie przedmiotem ożywionej debaty publicznej.


Dostrzeżenie tych okoliczności stało się impulsem do zorganizowania Konferencji pt. „Przebieg ciąży, a zdrowie matki: uwarunkowania medyczne oraz prawne”.


Jest to druga już konferencja Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Tym razem jest ona współorganizowana razem ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.


Podstawowym celem omawianego spotkania będzie przede wszystkim zaprezentowanie z perspektywy interdyscyplinarnej, istotnych zależności istniejących między przebiegiem ciąży i zdrowiem matki. Wśród wielu zagadnień omówione zostaną:

  • zagadnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego kobiety w ciąży,
  • prawne konteksty ochrony macierzyństwa,
  • relacja: ojciec - matka - dziecko poczęte,
  • psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiety ciężarnej w rodzinie,
  • etyczne oraz medyczne problemy orzekania w sprawach dotyczących strat rodzicielskich,
  • społeczne, prawne oraz medyczne wyzwania funkcjonowania hospicjów perinatalnych,
  • funkcjonowanie kobiet w ciąży, będących podopiecznymi instytucji opiekuńczych,
  • psychologiczne spojrzenie na relację kobiety i dziecka rozwijającego się w czasie ciąży.

Liczymy, że konferencja ta pozwoli spojrzeć na macierzyństwo w znacznie pełniejszy sposób, pozwalając pogłębić również ogólne spojrzenie na nasze człowieczeństwo.


PRELEGENCI


SPEAKERS

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Dom Samotnej Matki w Łodzi

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Uczelnia Łazarskiego

 Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

(po kliknięciu w zdjęcie wyświetli się biogram)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Genetyk Kliniczny

Dr Katarzyna Jankowska

Prof. Marian Gabryś

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Dr Marek Kawa

Lek. Wojciech Kowalski

Dr Justyna Maciaszek

Dr Jennifer Castaneda

Dr Marcin Olszówka

Dr Teresa Stankiewicz

Dr Iwona Wrześniewska-Wal

Dr Tymoteusz Zych

PROGRAM KONFERENCJI
9.30 – 10.00 OTWARCIE KONFERENCJI I SŁOWO WSTĘPNE:


prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin,

prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo IurisZdrowie kobiety - matki i dziecka - aspekt medyczny
prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś


Zdrowie mężczyzny - ojca i dziecka w aspekcie medycznym
dr Katarzyna Jankowska


Choroby i zaburzenia psychiczne u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym

lek. Wojciech Kowalski

Diagnostyczne i etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej: wyzwania dla opieki medycznej nad kobietą w ciąży i rozwijającym się płodem
dr Jennifer Castaneda


Etyka w chronieniu osoby

dr Teresa Stankiewicz

Obowiązek należytej staranności lekarza wobec dziecka poczętego na przykładzie orzeczeń sądów lekarskich

dr Iwona Wrześniewska-Wal


Prawne gwarancje ochrony życia i zdrowia kobiety w okresie ciąży w Polsce na tle porównawczym

dr Tymoteusz Zych


Konstytucyjna wartość macierzyństwa
dr Marcin Olszówka

Macierzyństwo niepełnosprawnych intelektualnie mieszkanek domów pomocy społecznej – podstawowe aspekty ochrony matki i jej nienarodzonego dziecka
dr Justyna Maciaszek


Wsparcie matek w ciąży w trudnej sytuacji życiowej w Domu Samotnej Matki w Łodzi

mgr Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Okna życia jako instytucje ochrony dziecka narodzonego i nienarodzonego. Niektóre aspekty funkcjonowania okien życia w Polsce

dr Marek Kawa10.00 - 11.20 PANEL I


12.00 - 13.20 PANEL II

WARTOŚĆ MACIERZYŃSTWA W PRAWNO-ETYCZNYM ZWIERCIADLE

11.20 - 11.40 Dyskusja

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

13.20 - 13.40 Dyskusja

13.40 - 14.30 Lunch

14.30 - 15.30 PANEL III

KOBIETA W CIĄŻY I JEJ DZIECKO W OBLICZU DYLEMATÓW I WYZWAŃ

15.30 - 16.00 Dyskusja i panel podsumowujący konferencję

RODZINA I CIĄŻA Z PERSPEKTYWY MEDYCZNEJ

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJIProf. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
Dr hab. n.med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. Alina Midro
Prof. dr hab. n.med. Piotr Rieske
Dr hab. Andrzej Lewandowicz
Dr Jennifer Castaneda
Prof. Krzysztof Motyka

Dr hab. prof. UW Aleksander Stępkowski

Dr Błażej Kmieciak

Dr hab. Krzysztof Wiak

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

PATRONATY HONOROWE

PATRONI MEDIALNI

KOMITET HONOROWY

Turn your visitors into customers in 3 steps!

KONTAKT
Telefon: (22) 404 38 50
E-mail: [email protected]

 © COPYRIGHT ORDO IURIS 2017. ALL RIGHTS RESERVERD